Get Adobe Flash player
Bendruomenė

Įkurti Vingininkų kaimo bendruomenę paskatino kaimo gyventojų noras ne tik gerinti savo kaimo ekonominę, socialinę ir kultūrinę padėtį, bet ir suvienyti kaimo žmones bendrais siekiais bei veikla.

Vingininkų kaimo bendruomenės įsikūrė 2007 m. birželio 13 dieną. Steigiamajame susirinkime buvo nutarta įsteigti Vingininkų kaimo bendruomenę. Buvo patvirtinti Bendruomenės įstatai, išrinkta Bendruomenės Valdyba, pirmininkas.

Iš pradžioje į bendruomenės narius buvo įstoję tik 9 kaimo gyventojai, bet jau po pirmojo kaimo gyventojų susirinkimo savo norą Bendruomenės nariais tapti išreiškė 51 žmogus. Šiuo metu į Vingininkų kaimo bendruomenės narius yra įstoję daugiau, kaip 100 kaimo gyventojų, tarp kurių yra ir jaunimas, ir vidutinio amžiaus žmonės, pensininkai. Tarp jų yra įvairių socialinių sluoksnių atstovų - darbininkų, inteligentų, studentų ir moksleivių.

Praeitais metais valdyba suorganizavo tris visuotinius kaimo gyventojų susirinkimus, kurių metu sprendėme bendruomenei aktualius klausimus. Buvo pravestos kelios vakaronės. Kadangi mūsų bendruomenė savo patalpų neturi, buvo pradėta statyti pavėsinė. Pasodinti pirmieji medeliai. Sudalyvauta rajono Derliaus šventėje, Respublikinė Derliaus dienos šventėje - „Jievaro turtai"...

Valdybos nariai yra pasiskirstę darbais, kurie kartu su bendruomenės nariai, rūpinasi socialinės paramos, kultūrinės - sportinės bendruomenės veiklos organizavimu. Yra informacijos sklaidos grupė , kuri rūpinasi informacijos apie bendruomenės veiklą skelbimu internete, (sukurtas bendruomenės puslapis www.vingininkai.info, nuotraukų albumas, yra galimybė tarpusavyje bendrauti forumo pagalba. Rašomas bendruomenės metraštis.

 

VINGININKU KAIMO BENDRUOMENE 1

VINGININKU KAIMO BENDRUOMENE 2

Atestatas1Atestatas2