Get Adobe Flash player
Mes rašome... Kas yra Kalėdos?

 

Kalėdos
(pagal Šventąjį Pijų iš Toronto)

 

„Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms!" -
Tai Kalėdų šventės džiugioji žinia.
Kalėdos - tai paminėjimas to istorinio žmonijos gyvenime momento, kai Dievas akivaizdžiai apreiškė savo beribę meilę žmogui. Kalėdos - mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus, antrojo Švč. Trejybės Asmens, gimimo žemėje šventė. Pasaulio kūrėjas ir Valdovas, didžiosios meilės savo kūriniui skatinamas, prisiima trapią žmogaus prigimtį. Atėjimo į žemę užduotis - sutaikinti nusikaltusią žmoniją su Dievu Tėvu.
Kalėdos - džiaugsmo, dvasinės šviesos, meilės ir ramybės šventė. Pirmą kartą žmonijai dangus palinkėjo ramybės. Šį brangų žodį toliau Kristus kartojo mokiniams ir visiems, kuriuos aplankė palikęs kapą. „Ramybės jums!" - tie Mokytojo žodžiai jau beveik 20 amžių kartojami tikintiesiems viso pasaulio bažnyčiose. Kalėdinė meilės ir ramybės mintis ypač aktuali šių dienų žmonijai.
Kad pasaulio likimas pakryptų išmintinga taikos linkme, priklausys nuo to, ar tautų vadai išgirs šį ramybės linkėjimą , ar geroji valia nugalės išpuikimą ir egoizmą. Mes, tikintieji, turime savo malda, kasdiene gyvenimo auka ir kantriai iškentėta kančia atsverti šiandieninio pasaulio nuodėmes bei neteisybes. Mes, Kristaus Bažnyčios nariai, į savo gyvenimo pamatus turime įlydyti Kristaus meilės ir ramybės testamentą, kad visi mūsų poelgiai ir darbai spinduliuotų meile Dievui ir Tėvynei, meile kiekvienam žmogui, net ir priešui. Ar tokia dvasia alsuoja mūsų dienos? Nors skaudu, bet reikia pripažinti, kad šiandien žiojėja ne viena neapykantos bedugnė tarp tautų, tarp kaimynų ir net tarp tikinčiųjų...
Kalėdų Kristau, ramybės, meilės ir taikos Valdove! Prikelk iš nuodėmių!

 

Tekstą parinko ir užrašė Romualdas Gadeikis